Har du høyrt om FUS?

Fus sogn squarespace-1500.png

Gründerlokala i 1.etasjen på det nye Innovasjonsbygget har fått namn og nye nettsider.

FUS vart namnet på kontorfellesskapet for gründerar og etablert næringsliv på Campus Sogndal. FUS skal vere eit nettverk der gründerar får tilgang til rådgjevarar, mentorar, faglege- og sosiale arrangement. Og sjølvsagt kontorfasilitetar og møterom.

Nettsida er utvikla i eit samarbeid mellom Lisbeth Bringebøen i Sogn Næring og Gasta design

Les meir om FUS på www.fussogn.no

Gasta Design