Om Campus Sogndal

Bakgrunn og visjon 

På Campus Sogndal handlar det om:

  • kunnskapsbasert utvikling som ivaretek etiske, miljømessige og økonomiske omsyn
  • å gje ungdom og vaksne lyst til å lære av kvarandre
  • å gje regionen lyst til utvikling
  • å ha entreprenørskap som kjerneverdi
  • å vere tilgjengeleg – allmenningen 24/7

Målet er å byggje på samspelet mellom intellektuell og sosial utvikling, mellom
entreprenørskap og ungdommeleg pågangsmot, mellom det profesjonelle og det frivillige. I denne smeltedigelen skal skule, idrett, friluftsliv, kompetanseverksemder og gründarar ha fokus på samhandling for å skape vekst for den enkelte og for fellesskapet.

Historia om Campus Sogndal

Dei første stega til å etablere den store tanken om Campus Sogndal i vesle Sogndal vart gjort av Sogndal fotball i 2001. Namnet Fosshaugane Campus vart vedteke i 2003. Sogndal fotball starta første byggjesteg i 2004. Sogndal vidaregåande skule sitt bygg, som også inneheld Fylkestribuna, stod ferdig sommaren 2011, medan den nye bygget til Høgskulen på Vestlandet stod ferdig 2012.  I 2018 vart namnet på området endra til Campus Sogndal, fotballbana heiter framleis Fosshaugane Campus.

I dag har 700 tilsette og 3 200 studentar og elevar sitt virke på Campus Sogndal. 
Ein reknar at det er omlag 3 000 menneske innom Campus Sogndal kvar dag.

I ein kommune på 7 900 innbyggjarar...  

Campus 2.0 plan

Eigargruppa på Campus Sogndal har fått utarbeida ein plan for vidare utvikling. Planen har fått namnet «2.0». Med utgangspunkt i planen har eigargruppa vedteke ein handlingsplan for å gjennomføre ulike fellestiltak, som skal styrkje både den enkelte aktivitet og fellesskapet.

Planen vart presentert i juni 2016:
Last ned utviklingsplan Campus 2.0

 

Bruke Campus Sogndal-kart og logo

Laste ned Campus Sogndal kart (3D)

 

Foto toppbanner: Sogn og Fjordane Fylkeskommune/Oskar Andersen