Bruke Campus Sogndal-kart

Campus Sogndal-kartet kan fritt brukast av alle som er knytt til Campus Sogndal. Sjølve kartet vert revidert av eigargruppa med jevne mellomrom. Har du spesielle behov for merking, kan du laste ned kart utan tekst. For evt. andre behov, ta kontakt med Hilde Nes i Gasta på hilde@gasta.no.

VIKTIG: Ved bruk skal alle kart merkast med "Kart: Gasta design"


Campus Sogndal-kart komplett

pdf
jpg

 

Campus Sogndal-kart utan tekst

pdf
jpg


Campus Sogndal-kart med p-plassar

pdf
jpg

Campus Sogndal-kart med p-plassar og møteplassar

pdf
jpg

 


CAMPUS SOGNDAL-logo

eps
png