Bli leigetakar på Campus?

Fosshaugane Campus er eit skapande og dynamisk miljø der idear ynglar og initiativa raskt vert sette ut i livet.
Ta kontakt med Yngve Hallén på telefon: 901 16 005, eller på epost: ynghall@gmail.com