Kunnskapsparken i S&F

kunskapsparken.png

Kunnskapsparken i S&F

Kvar? Innovasjonsbygget,2.etg
Kjetil Kvåle
Tlf:
952 06 574
E-post: kjetil@kpsf.no
Webside: www.kpsf.no

moteplass.png

Næraste møteplass

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS er eit regionalt utviklingsselskap med heile fylket som nedslagsfelt. Kunnskapsparken samarbeider med næringsliv, universitet/høgskular, utviklingsmiljø, fou-institusjonar, finans og det offentlige verkemiddelapperatet. Dei har som formål å leggje til rette for å aktivt bidra til kommersialisering av forretningsideer.