Sogn Næring

sognnearing.png

Sogn Næring

Kvar? Innovasjonsbygget, 2.etg.
Torgeir Skålid
Tlf: 975 87 931
E-post: post@sognnaring.no
Webside: www.sognnaring.no

moteplass.png

Næraste møteplass

Sogn Næring as er lokalisert i Sogndal i Sogn og Fjordane. Selskapet skal drive næringsutvikling i regionen. Sogn Næring held hus i moderne lokale på Fosshaugane Campus og inngår i eit kontormiljø med nære samarbeidspartnarar slik som til dømes Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.